Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
KGD - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
losowo wybrana jedna osoba w wieku 16 lat i więcej spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego w wylosowanym mieszkaniu;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,02%)
Raz w miesiącu w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca za miesiąc;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Koniunktura konsumencka. Obciążenie respondentów. Status na rynku pracy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Płeć. Stan cywilny. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.02
Do góry