Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
polskie związki sportowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 25 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność klubów sportowych. Działalność polskiego związku sportowego. Kadra medyczna. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sportowa kadra szkoleniowa. Zawodnicy sportowi.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Do góry