Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
H-02n - sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
producenci nawozów, importerzy nawozów;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 22 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nawozy mineralne i wapniowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.13
Do góry