Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
H-01a - sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż towarów poprzez sieć sklepów, sklepy detaliczne, stacje paliw;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (25%)
Raz w roku do 27 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura handlowa. Obciążenie respondentów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Do góry