Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie rynku telekomunikacyjnego

UKE RT 02 - dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej;

Raz w roku do 19 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci telekomunikacyjni. Sieć telekomunikacyjna. Usługi telekomunikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.18
Do góry