Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie rynku telekomunikacyjnego

UKE RT 01 - dane o abonentach telefonii ruchomej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej;

3 razy w roku do 30 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r., do 30 listopada 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 30 listopada 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r., do 30 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci telekomunikacyjni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.18
Do góry