Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
zakłady ubezpieczeń świadczące usługi na terenie kraju
Źródło danych:
systemy informatyczne wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

ZU SI 01 - dane dotyczące cen ubezpieczeń

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wytypowane zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na terenie kraju;

Raz w miesiącu do 23. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.07
Do góry