Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BSS-1G-RB - badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
ankieterzy statystyczni;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,2%)
Co 3 lata od 5 lutego do 30 maja 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci papierowej;
obserwacja;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Kraj obywatelstwa. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.10
Do góry