Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

GUGiK SI 01 - dane dotyczące powierzchni gruntów komunalnych gmin i związków międzygminnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

Raz w roku do 16 kwietnia 2018 r. według stanu na 1 stycznia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Samorząd terytorialny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.03
Do góry