Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło danych:
System informacyjny Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

PGRP SI 01 - zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej;

Raz w roku do 30 czerwca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20, 1.65.31.
Do góry