Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
stacje sanitarno-epidemiologiczne
Źródło danych:
System dotyczący stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach

SSE SSWMK 01 - dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
stacje sanitarno-epidemiologiczne;

Raz w roku do 23 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ochrona środowiska morskiego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.05
Do góry