Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
szkoły wyższe
Źródło danych:
Systemy informacyjne szkół wyższych

SW SI 01 - dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
szkoły wyższe;

Raz w roku do 15 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stopnie naukowe na kierunkach związane z gospodarką morską.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.07
Do góry