Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zarządca Rozliczeń S.A.
Źródło danych:
System informacyjny Zarządcy Rozliczeń S.A.

ZR SI 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zarządca Rozliczeń S.A.;

Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zarządca Rozliczeń S.A.;

Raz w kwartale do 30 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 31 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 31 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Do góry