Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek

ZUS KSI-CRPS 02 - dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w roku do 21 sierpnia 2018 r. za okres od 1 lipca do 30 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ubezpieczeni i płatnicy składek.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko i imię. NIP. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01
Do góry