Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż
Źródło danych:
System informacyjny zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż

ZE SI 01 - dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry