Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy wojewódzkie
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące działalności Systemu ratownictwa medycznego

UW RM 01 - dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć i szpitalnych oddziałów operacyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy wojewódzkie;

Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Do góry