Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-AO.2720.13.2024.
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych oraz wiadomości tekstowych SMS" 01.07.2024 17.07.2024
Formularz oferty 01.07.2024
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 01.07.2024
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 12.07.2024
Odpowiedzi na pytanie wykonawcy 2 16.07.2024
Odpowiedzi na pytanie wykonawcy 2 - wersja dostępna 16.07.2024
Informacja z otwarcia ofert 17.07.2024
Informacja o wyborze oferty 19.07.2024
Informacja o wyborze oferty - wersja dostępna 19.07.2024
WAW-AO.271.4.2024
Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu „Dostawa ergonomicznych foteli dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie” 04.06.2024 12.06.2024
WAW-AO.271.2.2024
Ogłoszenie o zamówieniu usługi "Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz jego Oddziałów" 27.05.2024 07.06.2024
Ogłoszenie o wyniku postępowania 09.07.2024
WAW-AO.271.1.2024
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. „Dostawa upominków dla respondentów badań statystycznych” 28.03.2024 05.04.2024
Ogłoszenie o wyniku postępowania 09.05.2024
WAW-AO.2720.28.2023.3
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci pracowników Urzędu”. 09.01.2024 22.01.2024
Formularz oferty 09.01.2024
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składany wraz z Formularzem oferty) 09.01.2024
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 09.01.2024
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 16.01.2024
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 19.01.2024
Informacja z otwarcia ofert 22.01.2024
WAW-AO.2720.50.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę 100 krzeseł ergonomicznych 29.11.2023 05.12.2023
Projektowane postanowienia umowy 29.11.2023
Formularz oferty 29.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 29.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 29.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 05.12.2023
Informacja o wyborze oferty 08.12.2023
WAW-AO.2720.48.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę 4. depozytorów kluczy 29.11.2023 06.12.2023
Projektowane postanowienia umowy 29.11.2023
Formularz oferty 29.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 29.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 29.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 06.12.2023
Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna 06.12.2023
Informacja o wyborze oferty 08.12.2023
WAW-AO.2720.41.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na Dostawę 1. etykietownicy brajlowskiej 22.11.2023 30.11.2023
Projektowane postanowienia umowne 22.11.2023
Formularz oferty 22.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 22.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 22.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2023
Informacja o wyborze oferty 01.12.2023
WAW-AO.2720.40.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na Dostawę 5. niszczarek z autopodajnikiem 22.11.2023 01.12.2023
Projektowane postanowienia umowne 22.11.2023
Formularz oferty 22.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 22.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 22.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 01.12.2023
Informacja o wyborze oferty 06.12.2023
WAW-AO.2720.39.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na Dostawę 5 sztuk przenośnych pętli indukcyjnych 21.11.2023 28.11.2023
Projektowane postanowienia umowne 21.11.2023
Formularz oferty 21.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 21.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 21.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 28.11.2023
Informacja o wyborze oferty 30.11.2023
Podmiot publikujący: US Warszawa
Autor najnowszej informacji: Bogdan Grzegorczyk
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Bzymek
Publikacja najnowszej informacji: 01.07.2024 15:33
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry