Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.1.2021
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00097337_01 29.06.2021 07.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz gmin (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz gmin (xls) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części I zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części I zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części I zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części I zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części II zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dot. części II zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części II zamówienia (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół Odbioru dot. Części II zamówienia (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (doc) 29.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Ofertowy (pdf) 29.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Ofertowy (doc) 29.06.2021
Odpowiedź nr 1 na pytania do SWZ (pdf) 02.07.2021
Odpowiedź nr 2 na pytania do SWZ (pdf) 02.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pdf) 07.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 07.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.07.2021
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.03.2024
Publikacja najnowszej informacji: 13.03.2024 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry