Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.1.2022
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02 02.11.2022 10.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 02.11.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pliku PDF 02.11.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w pliku PDF 02.11.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pliku DOCX 02.11.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Cenowy w pliku DOCX 02.11.2022
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plik w formacie PDF 10.11.2022
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie PDF 10.11.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Plik w formacie PDF 24.11.2022
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.03.2024
Publikacja najnowszej informacji: 13.03.2024 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry