Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
21/BP/POWER/2023
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Termin składania ofert: do dnia 21.04.2023 r. do godz. 12:00 11.04.2023 21.04.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 11.04.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 11.04.2023
Załącznik nr 3 - Wzór logo 11.04.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 11.04.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 11.04.2023
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 11.04.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 21.04.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 06.06.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
Do góry