Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
8/ST/WS/POPC/PN/2021
Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00. 01.06.2021 26.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.06.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 24.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 24-06-2021 24.06.2021
Modyfikacja SWZ II 30.06.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.06.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-06-2021 r. 30.06.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-06-2021 r. 30.06.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.07.2021
Modyfikacja SWZ III 07.07.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 2-07-2021 r. 07.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 2-07-2021 r. 07.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 07.07.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 7-07-2021 r. 07.07.2021
Rzuty pięter budynku GUS, CIS Radom oraz 16 Urzędów Statystycznych 07.07.2021
Modyfikacja SWZ V 14.07.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 14.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty (FO) – zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 9-07-2021 r. 14.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 26.07.2021
Protokół z otwarcia ofert 26.07.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 31.08.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
Do góry