Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
2/ST/SPIS/PN/2021
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00. 10.02.2021 24.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 10.02.2021
Wyjaśnienia SWZ 12.02.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 19.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 16-02-2021 r. 19.02.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 24.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 24.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.03.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wieladek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 28.05.2024 11:28
Sprawdź historię zmian
Do góry