Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.261.1.2021
Zapytanie ofertowe na „Zakup centrali pożarowej dla budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z siedzibą w Wałbrzychu 19.10.2021 27.10.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 19.10.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 19.10.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 19.10.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz dostaw 19.10.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy wraz załącznikami 19.10.2021
WRO-WA.2720.132.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r., 12.10.2021 19.10.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy 12.10.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Cenowy 12.10.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 12.10.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy - skan w pdf 12.10.2021
WRO-WA.2150.2.2021
Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 13.09.2021 21.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenia kompetencje - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Karta gwarancyjna - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna - pliki w formacie pdf 13.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2021
WRO-WA.2150.1.2021
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu, przy ul. Adama Mickiewicza 14 07.09.2021 14.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - plik w formacie doc 07.09.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenia kompetencje - plik w formacie doc 07.09.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia - plik w formacie doc 07.09.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy - plik w formacie pdf 07.09.2021
Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół odbioru końcowego - plik w formacie pdf 07.09.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Karta gwarancyjna - plik w formacie pdf 07.09.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna - plik w formacie pdf 07.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.09.2021
WRO-WA.2720.87.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r. 30.08.2021 07.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy 30.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy 30.08.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy 30.08.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – skan w pdf 30.08.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. zapytania ofertowego 03.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.09.2021
WRO-WA.2152.49.2021
Zapytanie ofertowe na wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31 19.08.2021 24.08.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 19.08.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 19.08.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Umowa z załącznikiem 19.08.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Instrukcja eksploatacji wentylacji 19.08.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Upoważnienie Defero 19.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan 24.08.2021
WRO-WA.2720.99.2021
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie we Wrocławiu pikniku rodzinnego w dniu 11 września 2021 r. - imprezy plenerowej związanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) pod hasłem SPISZMY SIĘ RAZEM! SPIS POWSZECHNY 2021 - ŚWIĘTO ULICY OŁAWSKIEJ 12.08.2021 19.08.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 12.08.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 12.08.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 12.08.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług 12.08.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy z załącznikiem 12.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2021
WRO-WA.2720.89.2021
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie we Wrocławiu pikniku rodzinnego w dniu 11 września 2021 r. - imprezy plenerowej związanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) pod hasłem SPISZMY SIĘ RAZEM! SPIS POWSZECHNY 2021 - ŚWIĘTO ULICY OŁAWSKIEJ, na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 02.08.2021 09.08.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 02.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy 02.08.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 02.08.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wykaz usług 02.08.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór umowy wraz załącznikiem 02.08.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 11.08.2021
WRO-WA.2152.41.2021
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i pomieszczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 1 oraz pomieszczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65 12.07.2021 19.07.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 12.07.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy 12.07.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 12.07.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wykaz usług 12.07.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy 12.07.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - Modyfikacja z dnia 15.07.2021 r. 15.07.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 15.07.2021 r. 15.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.07.2021
WRO-WA.2720.77.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę około 720 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i nóż) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu EU-SILC w 2021 r. 07.07.2021 14.07.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy 07.07.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Cenowy 07.07.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 07.07.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy 07.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.07.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 19.10.2021 12:55
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry