Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2152.94.2020
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, oraz części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65 29.12.2020 07.01.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 29.12.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 29.12.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 29.12.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykaz usług 29.12.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy WRO-WA.2152.94.2020 29.12.2020
Załącznik do umowy WRO-WA. 2152.94.2020 29.12.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawcy 05.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.01.2021
WRO-WA.2720.166.2020
Zapytanie ofertowe na „Zakup energii elektrycznej wraz z opłatą handlową w okresie 12 miesięcy od 01.2021 do 12.2021 na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu” 17.12.2020 22.12.2020
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 17.12.2020
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy nr 1 17.12.2020
Załącznik nr 2b - bFormularz cenowy nr 2 17.12.2020
Załącznik nr 2c - Formularz cenowy nr 3 17.12.2020
Załącznik nr 2d - Formularz cenowy nr 4 17.12.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 17.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.12.2020
WRO-WA.2400.4.2020
Zapytanie ofertowe na „Zakup usługi 249 abonamentów telefonicznych na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 14.12.2020 18.12.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 14.12.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 14.12.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz usług 14.12.2020
Zapytanie ofertowe – modyfikacja z dnia 15.12.2020 15.12.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 15.12.2020 r. 15.12.2020
Odpowiedź na pytania wykonawcy 17.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2020
WRO-WA.2720.187.2020
Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą 160 sztuk oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 09.12.2020 15.12.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 09.12.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 09.12.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 09.12.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy 09.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2020
WRO-WA.2720.182.2020
Zapytanie ofertowe na „Dostawę około 319 telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 09.12.2020 15.12.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 09.12.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 09.12.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 09.12.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz dostaw 09.12.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 09.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2020
WRO-WA.2140.9.2020
Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III” 16.11.2020 24.11.2020
Załącznik nr 1 do ZO - formularz ofertowy 16.11.2020
Załącznik nr 2 do ZO - oświadczenie wykonawcy 16.11.2020
Załącznik nr 3 do ZO - oświadczenie wykonawcy 16.11.2020
Załącznik nr 4 do ZO - wykaz osób 16.11.2020
Załącznik nr 5 do ZO - wzór umowy wraz z załącznikiem 16.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020
WRO-WA.2720.164.2020
Zapytanie ofetowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziału w Jeleniej Górze” 12.11.2020 24.11.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 12.11.2020
Załącznik nr 2a - formularz cenowy nr 1 12.11.2020
Załącznik nr 2b - formularz cenowy nr 2 12.11.2020
Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy 12.11.2020
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy 12.11.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 2a do ZO - formularz cenowy nr 1 - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 2b do ZO - formularz cenowy nr 2 - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 3 do ZO - istotne postanowienia umowy - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020
WRO-WA.2150.3.2020
Zapytanie ofertowe: „Wymiana instalacji wodnej w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze” 23.10.2020 04.11.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 23.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 23.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 23.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 23.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – dokumentacja techniczna 23.10.2020
Załącznik nr 3 do umowy - Karta gwarancyjna 23.10.2020
Załącznik nr 4 do umowy - Protokół odbioru 23.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.11.2020
WRO-WA.2150.4.2020
Zapytanie ofertowe: „Naprawa i ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” 20.10.2020 30.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 20.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenia - kompetencje 20.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia 20.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz osób 20.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 20.10.2020
Załącznik nr 5 do umowy 20.10.2020
Załącznik nr 6 do umowy 20.10.2020
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 20.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 03.11.2020
WRO-WA.2150.2.2020
Zapytanie ofertowe na „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” 07.10.2020 15.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 07.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia - kompetencje 07.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenia wykonawcy - uprawnienia 07.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób 07.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 07.10.2020
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 07.10.2020
Załącznik nr 5 do umowy - karta gwarancyjna 07.10.2020
Załącznik nr 6 do umowy - protokół odbioru 07.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.10.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 19.10.2021 12:55
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry