Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.271.4.2020
„Zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 06.11.2020 16.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10. 11. 2020 r. 10.11.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10. 11. 2020 r. 10.11.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia modyfikacja z dnia 10. 11. 2020 r. 10.11.2020
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 10.11.2020
Protokól z otwarcia ofert z dnia 16. 11. 2020 r. 16.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2020
WRO-WA.271.3.2020
„Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu” 04.11.2020 13.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.11.2020
Protokół z otwarcia ofert z dnia 13. 11. 2020 r. 13.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2020
WRO-WA.271.2.2020
„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków” 21.10.2020 05.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.10.2020
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 02.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02. 11. 2020 r. 02.11.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02. 11. 2020 r. 02.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmieniona dnia 02. 11. 2020 r. 02.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy zmieniony dnia 02. 11. 2020 r. 02.11.2020
Protokół z otwarcia ofert z dnia 05. 11. 2020 r. 05.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2020
WRO-WA.271.1.2020
„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków” 01.10.2020 16.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.10.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 08.12.2022 13:23
Sprawdź historię zmian
Do góry