Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.42.2021
Wstępne konsultacje rynkowe – usługa w zakresie organizacji pikniku rodzinnego 23.06.2021 29.06.2021
Mapka Parku Ludowego 23.06.2021
Gadżety 23.06.2021
Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych 29.06.2021
LUB-AD.2721.37.2021
Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej 04.06.2021 07.06.2021
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 04.06.2021
Załącznik nr 2 – oświadczenie 04.06.2021
Protokół z otwarcia ofert 07.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.06.2021
LUB-AD.2721.36.2021
Wstępne konsultacje rynkowe – usługa wydruku wraz z dostawą 31.05.2021 02.06.2021
Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych 02.06.2021
LUB-AD.2721.27.2021
Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Regionalny wymiar procesów demograficznych. Województwo lubelskie na tle Polski w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego 2021” w dniu 27 maja 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej 04.05.2021 06.05.2021
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 04.05.2021
Załącznik nr 2 – oświadczenie 04.05.2021
Załącznik nr 3 – wykaz usług 04.05.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.05.2021
LUB-AD.271.1.2021
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa lubelskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Lublinie 23.04.2021 07.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 23.04.2021
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 23.04.2021
Załącznik nr 2 - harmonogram działań 23.04.2021
załącznik nr 3 - formularz ofertowy 23.04.2021
załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.04.2021
załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy 23.04.2021
załącznik nr 6 – wykaz usług 23.04.2021
załącznik nr 7 – wzór umowy 23.04.2021
załączniki do umowy 23.04.2021
załącznik nr 8 – kryteria oceny ofert 23.04.2021
Przykładowe materiały reklamowe, o których mowa w zał. 1 - OPZ 23.04.2021
Wyjaśnienie treści SWZ 26.04.2021
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 27.04.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.04.2021
Zmieniony załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 27.04.2021
Zmieniony załącznik nr 2 - harmonogram działań 27.04.2021
Zmieniony załącznik nr 8 – kryteria oceny ofert 27.04.2021
Wyjaśnienie treści SWZ 27.04.2021
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 28.04.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 28.04.2021
Zmieniony załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (2) 28.04.2021
Zmieniony załącznik nr 2 - harmonogram działań (2) 28.04.2021
Kwota na sfinansowanie zamówienia 07.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021
Informacja o wyborze 20.05.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 07.06.2021
LUB-AD.2721.16.2021
Dostawa środków ochrony osobistej dla osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji NSP 2021 - płyn do dezynfekcji rąk (postępowanie realizowane za pomocą platformy zakupowej) 07.04.2021 09.04.2021
Protokół z otwarcia ofert 09.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2021
LUB-AD.2721.13.2021
Dostawa środków ochrony osobistej dla osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji NSP 2021 - maseczki wielorazowego użytku (postępowania realizowane za pomocą platformy zakupowej) 26.03.2021 30.03.2021
Protokół z otwarcia ofert 30.03.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.03.2021
LUB-AD.2721.12.2021
Dostawa środków ochrony osobistej dla osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji NSP 2021 - płyn do dezynfekcji rąk (postępowanie realizowane za pomocą platformy zakupowej) 22.03.2021 25.03.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.03.2021
LUB-AD.2721.9.2021
Zakup środków ochrony na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w województwie lubelskim (postępowanie realizowane za pomocą platformy zakupowej). 16.03.2021 19.03.2021
Protokół z otwarcia ofert 19.03.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.03.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.03.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący najnowszą informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja najnowszej informacji: 22.10.2021 12:56
Sprawdź historię zmian
  1  2  3 
Do góry