Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.161.2020
Dostawa akcesoriów komputerowych do drukarek 24.12.2020 29.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 24.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 24.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020
LUB-AD.2721.158.2020
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 18.12.2020 22.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 18.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 18.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 22.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 22.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 22.12.2020
LUB-AD.2721.157.2020
Dostawa urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 18.12.2020 22.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 18.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 18.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 22.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 22.12.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy części 2 postępowania 22.12.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy części 3 postępowania 22.12.2020
LUB-AD.2721.146.2020
Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 07.12.2020 10.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 07.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 07.12.2020
Załącznik nr 3 - wzór umowy 07.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 10.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.12.2020
LUB-AD.2721.129.2020
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 03.12.2020 08.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 03.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 03.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 08.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2020
LUB-AD.2721.130.2020
Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 02.12.2020 07.12.2020
Formularz ofertowy 02.12.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 02.12.2020
Wzór umowy 02.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 07.12.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 07.12.2020
LUB-AD.2721.142.2020
Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 30.11.2020 04.12.2020
obmiar dla części pierwszej (Zamość) - załączniki nr 1 30.11.2020
plan oddziału w Zamościu – załącznik nr 2 30.11.2020
obmiar dla części drugiej (Chełm) – załączniki nr 3 30.11.2020
plan oddziału w Chełmie – załącznik nr 4 30.11.2020
formularz ofertowy – załącznik nr 5 30.11.2020
oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia – załącznik nr 6 30.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 08.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 08.12.2020
LUB-AD.271.3.2020
Dostawa sprzętu komputerowego 27.11.2020 07.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.11.2020
Dostawa sprzętu komputerowego 27.11.2020
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 27.11.2020
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.11.2020
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 27.11.2020
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 27.11.2020
Załącznik nr 5 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 27.11.2020
Załącznik nr 6 - wzór umowy 27.11.2020
Załącznik nr 7 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 27.11.2020
Wyniki testu wydajnościowego dla procesorów 27.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 07.12.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 2 postępowania) 07.12.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 6 postępowania) 07.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3 zamówienia) 09.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 zamówienia 10.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 zamówienia 10.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 7 zamówienia 11.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 11.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 8 zamówienia 11.12.2020
LUB-AD.2721.117.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 16.11.2020 19.11.2020
Formularz ofertowy 16.11.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 16.11.2020
Wzór umowy 16.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 19.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 19.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 19.11.2020
LUB-AD.2721.109.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 30.10.2020 03.11.2020
Formularz ofertowy 30.10.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 30.10.2020
Wzór umowy 30.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 03.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 zamówienia 04.11.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący najnowszą informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja najnowszej informacji: 22.10.2021 12:56
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry