Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.6.2021
Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi 20.08.2021 06.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 20.08.2021
Załącznik nr 1a - Przedmiar 20.08.2021
Załącznik nr 1b - Projekt 20.08.2021
Załącznik nr 1c - Specyfikacja 20.08.2021
Załącznik nr 2 - Oświadczenie podstawy wykluczenia 20.08.2021
Załącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa 20.08.2021
Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania 20.08.2021
Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania 20.08.2021
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy 20.08.2021
Załącznik nr 6 - Wykaz robót 20.08.2021
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf 20.08.2021
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 20.08.2021
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 20.08.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 26.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 06.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2021
Unieważnienie postępowania 13.10.2021
LDZ-WA.271.5.2021
Dostawa systemu NAS wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 02.08.2021 10.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.08.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf 02.08.2021
Pytanie i odpowiedź z dnia 04.08.2021 r. 04.08.2021
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2021 r. 10.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2021
LDZ-WA.271.4.2021
Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 07.07.2021 14.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 07.07.2021
Odpowiedzi na pytania z dn. 9.07.2021 r. 09.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.07.2021
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2021 r. 14.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 29.07.2021
LDZ-WA.271.3.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 17.05.2021 26.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 20 maja 2021 20.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 24 maja 2021 24.05.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.05.2021
Informacja dla Wykonawców 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 28.05.2021
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie 01.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.06.2021
Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert dla części 3 17.06.2021
LDZ-WA.271.2.2021
Świadczenie usług ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi 17.05.2021 27.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 19 maja 2021 19.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 20 maja 2021 20.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 24 maja 2021 24.05.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu 24.05.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia zmiana z 24 maja 2021 24.05.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie 01.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.2021
LDZ-WA.271.1.2021
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Łodzi i jego Oddziałów w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu Termin składania ofert: 14.04.2021 godz. 9:00 06.04.2021 14.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 06.04.2021
Pytania i odpowiedzi 09.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia - zmiana z 09.04.2021 09.04.2021
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia -zmiana z 09.04.2021 09.04.2021
Zał. nr 5 Projektowane postanowienia umowy - zmiana z 09.04.2021 09.04.2021
Pytania i odpowiedzi -sprostowanie 09.04.2021
Zał. nr 5 Projektowane postanowienia umowy - sprostowanie 09.04.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.04.2021
Informacja z otwarcia ofert 14.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.04.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor najnowszej informacji: Beata Grzywacz
Publikujący najnowszą informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja najnowszej informacji: 05.04.2024 10:42
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry