Wstępne konsultacje rynkowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
1/WKR/2024
Zaprezentowanie gry szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi wraz z materiałami dla uczestników, prezentacjami dla trenera wraz z instrukcją i wskazówkami prowadzenia i moderowania gry, materiałami dla uczestników. Gra i materiały do gry powinny stanowić kompleksowy materiał do samodzielnego prowadzenia szkoleń z ww. tematyki przez trenerów wewnętrznych GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 22 maja 2024 r., godz. 14:00. 15.05.2024 22.05.2024
Zaproszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych PDF 15.05.2024
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych DOC 15.05.2024
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych PDF 15.05.2024
2/WKR/2022
Wstępne konsultacje rynkowe: Ustalenie orientacyjnego kosztu zakupu, kosztów eksploatacji oraz warunków technicznych niezbędnych do zainstalowania i eksploatacji urządzeń do masowego odkwaszania dokumentacji papierowej metodą bezwodną. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 6 października 2022 r., godz. 14:00. Preliminary market consultation: Determination of the indicative purchase cost, operating costs and technical conditions necessary for the installation and operation of equipment for the mass deacidification of paper records by the anhydrous method. The date for the request: 6th of October 2022, at 2:00 p.m. 29.09.2022 06.10.2022
Zaproszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych DOC 29.09.2022
Invitation to preliminary market consultation PDF 29.09.2022
Invitation to preliminary market consultation DOC 29.09.2022
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych DOC 29.09.2022
Annex no. 1 - Request for admission to preliminary market consultation DOC 29.09.2022
Podsumowanie wstępnych konsultacji rynkowych 14.12.2022
1/WKR/2022
Wstępne konsultacje rynkowe: Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania oraz zmiana nieaktualnych symboli identyfikacji wizualnej GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 09 sierpnia 2022 r., wtorek, godzina 10:00 02.08.2022 09.08.2022
Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych w formacie PDF 02.08.2022
Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych w formacie DOCX 02.08.2022
Opis, wizualizacja stanu aktualnego i wizualizacja potrzeb 02.08.2022
Księga Identyfikacji wizualnej GUS 02.08.2022
1/ST/KSZBI/DT/2019
Dialog techniczny: Wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń - zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00 08.10.2019 18.10.2019
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 08.10.2019
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 07.07.2020
Podsumowanie dialogu technicznego 17.07.2020
2/DI/DT/2017
Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00. 06.06.2017 13.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 06.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
Podsumowanie dialogu technicznego nr 2/DI/DT/2017 04.07.2017
1/DI/DT/2017
Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00 26.05.2017 02.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 26.05.2017
Protokół oceny wniosków 02.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
Podsumowanie dialogu technicznego nr 1/DI/DT/2017 04.07.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Amelia Sadowska (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Milanowski (Wydział Portalu Informacyjnego GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 15.05.2024 13:29
Sprawdź historię zmian
Do góry