Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
602542-N-2020
Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 27.10.2020 06.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.10.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 27.10.2020
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 27.10.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 27.10.2020
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 27.10.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganie wykluczeniu 27.10.2020
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 27.10.2020
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw 27.10.2020
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 27.10.2020
Załącznik nr 7a - Projekt umowy 27.10.2020
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 27.10.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 02.11.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 2 04.11.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 3 05.11.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 4 06.11.2020
Zbiorcze zestawienie ofert 06.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020
560083-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 09.07.2020 24.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnienu warunków i braku podstaw do wykluczenia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz podwykonawców 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 5-Wykaz robót budowlanych 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6A - Wykaz pracowników świadczących uslugi 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 8 -Projekt umowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Harmonogram robót 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Lista podmiotów należących lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.07.2020
Zestawienie ofert złozonych w dniu 24.07.2020 r. 24.07.2020
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.08.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 27.10.2020
Publikacja najnowszej informacji: 27.10.2020 13:47
Sprawdź historię zmian
Do góry