Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.3.2020
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi. Termin składania ofert: 14.10.2020 r. , godz.10.00 05.10.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.10.2020
Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę 09.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sposród pozostałych ofert 05.11.2020
LDZ-WA.271.2.2020
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi. Termin składania ofert: 19.08.2020 r., godz. 10:00. 11.08.2020 19.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.08.2020
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia 11.08.2020
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.08.2020
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 11.08.2020
Zał. 4 Wykaz zamówień 11.08.2020
Zał. 5 Oświadczenie - Grupa kapitałowa 11.08.2020
Zał. 6 Formularz ofertowy 11.08.2020
Zał. 7 Formularz cenowy 11.08.2020
Zał. 8 Wzór umowy 11.08.2020
Informacja z otwarcia ofert 19.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.08.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor najnowszej informacji: Beata Grzywacz
Publikujący najnowszą informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja najnowszej informacji: 05.04.2024 10:42
Sprawdź historię zmian
Do góry