Ogłoszenia o zamówieniach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KIE-WA.271.2.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00 02.09.2020 17.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.09.2020
Odpowiedzi na pytania z 09.09.2020 r. 10.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.09.2020
562098-N-2020
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-07-23, godzina: 10:00 15.07.2020 23.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.07.2020
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia z dnia 16.06.2020 r. 17.07.2020
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 16.07.2020 r. - korekta nazwy 20.07.2020
Informacja z otwarcia ofert 24.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.08.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.08.2020
619417-N-2019
Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-19, godzina: 10:00 06.11.2019 19.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 14.11.2019 r. 14.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 12.11.2019 r. 15.11.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy oprogramowanie 15.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.12.2019
613140-N-2019
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-04, godzina: 10:00 22.10.2019 04.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 23.10.2019 r. 23.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 24.10.2019 r. 24.10.2019
Zmiany do SIWZ 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 28.10.2019 r. 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. 30.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. - nr 2 30.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 04.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019
Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 26.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2019
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor najnowszej informacji: Ewa Bujak-Gajos
Publikujący najnowszą informację: Aneta Łyżwa
Publikacja najnowszej informacji: 10.08.2022 14:38
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry