Ogłoszenia o zamówieniach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
619417-N-2019
Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-19, godzina: 10:00 06.11.2019 19.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 14.11.2019 r. 14.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 12.11.2019 r. 15.11.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy oprogramowanie 15.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.12.2019
613140-N-2019
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-04, godzina: 10:00 22.10.2019 04.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 23.10.2019 r. 23.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 24.10.2019 r. 24.10.2019
Zmiany do SIWZ 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 28.10.2019 r. 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. 30.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. - nr 2 30.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 04.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019
Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 26.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2019
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor najnowszej informacji: Jolanta Wieczorek
Publikujący najnowszą informację: Aneta Łyżwa
Publikacja najnowszej informacji: 06.11.2019 14:57
Sprawdź historię zmian
Do góry