Ogłoszenia o zamówieniach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KIE-WA.271.1.2023
Roboty budowlane. Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2023-06-12, godz. 10:00 23.05.2023 12.06.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 23.05.2023
Uzupełnienie do SWZ 29.05.2023
Odpowiedź na pytanie - 30.05.2023 r. 30.05.2023
Odpowiedź na pytanie 2 - 30.05.2023 r. 31.05.2023
Odpowiedź na pytanie 4 - 31.05.2023 r. 01.06.2023
Odpowiedź na pytanie 3 - 01.06.2023 r. 01.06.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.06.2023
Odpowiedź na pytanie 5 - 02.06.2023 r. 02.06.2023
KIE-WA.271.2.2022
Kompleksowa dostawa gazu dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2022-09-05, godz. 10:00 25.08.2022 07.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 25.08.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.08.2022
Odpowiedzi na złożone pytania z dnia 29.08.2022 r. 30.08.2022
Informacja o kwocie 07.09.2022
Informacja z otwarcia ofert 07.09.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.09.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.10.2022
KIE-WA.271.1.2022
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2022-08-18, godz. 10:00 10.08.2022 18.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 10.08.2022
Informacja o kwocie 17.08.2022
Informacja z otwarcia ofert 18.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.10.2022
KIE-WA.271.5.2021
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00 04.08.2021 12.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 04.08.2021
Odpowiedź na pytanie z dnia 10.08.2021 r. 11.08.2021
Informacja o kwocie 12.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 12.08.2021
Informacja o wyborze - zadanie nr 1 24.08.2021
Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 24.08.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.09.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 16.09.2021
KIE-WA.271.4.2021
Organizacja usługi animatora dla dzieci na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-07-20, godzina 10:00 12.07.2021 20.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 12.07.2021
Informacja o kwocie 20.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 20.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.07.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.08.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 06.09.2021
KIE-WA.271.3.2021
Organizacja usługi animatora dla dzieci oraz wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021” Termin składania ofert: 2021-07-07, godzina 10:00 29.06.2021 07.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.06.2021
Informacja o kwocie 07.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 07.07.2021
Unieważnienie postępowania - Zadanie nr 1,3,4 08.07.2021
Informacja o wyborze - zadanie nr 2 12.07.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 19.07.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 12.08.2021
KIE-WA.271.2.2021
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń lokalnych oraz organizacja wystaw promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-04-29, godzina 10:00 21.04.2021 29.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 21.04.2021
Informacja o kwocie 29.04.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 26.05.2021
Ogłoszenie o zmianie umowy 21.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 1 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 2 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 3 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 4 21.07.2021
KIE-WA.271.1.2021
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook. Termin składania ofert: 2021-03-11, godzina 9:00 01.03.2021 11.03.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.03.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03.03.2021
SWZ - modyfikacja 03.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2021 r. 03.03.2021
Odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2021 r. 04.03.2021
Odpowiedź na pytanie z dnia 04.03.2021 r. 04.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2021 r. 05.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2021 r._2 05.03.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.03.2021
Wydłużenie terminu składania ofert, zmiana treści OPZ 10.03.2021
Informacja o kwocie 11.03.2021
Informacja z otwarcia ofert 11.03.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.03.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 07.04.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 09.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 1 21.07.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 2 21.07.2021
KIE-WA.271.6.2020
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00 08.12.2020 16.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 16.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.12.2020
KIE-WA.271.5.2020
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-03, godzina 10:00 25.11.2020 03.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020
Unieważnienie postępowania 04.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.12.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor najnowszej informacji: Ewa Bujak-Gajos
Publikujący najnowszą informację: Aneta Łyżwa
Publikacja najnowszej informacji: 23.05.2023 13:31
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry