Ogłoszenia o zamówieniach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KIE-WA.271.2.2021
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń lokalnych oraz organizacja wystaw promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-04-29, godzina 10:00 21.04.2021 29.04.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 21.04.2021
Informacja o kwocie 29.04.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 26.05.2021
Ogłoszenie o zmianie umowy 21.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 1 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 2 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - zadanie nr 3 24.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 4 21.07.2021
KIE-WA.271.1.2021
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook. Termin składania ofert: 2021-03-11, godzina 9:00 01.03.2021 11.03.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.03.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03.03.2021
SWZ - modyfikacja 03.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2021 r. 03.03.2021
Odpowiedź na pytanie z dnia 03.03.2021 r. 04.03.2021
Odpowiedź na pytanie z dnia 04.03.2021 r. 04.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2021 r. 05.03.2021
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2021 r._2 05.03.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.03.2021
Wydłużenie terminu składania ofert, zmiana treści OPZ 10.03.2021
Informacja o kwocie 11.03.2021
Informacja z otwarcia ofert 11.03.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.03.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 07.04.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 09.06.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 1 21.07.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zadanie nr 2 21.07.2021
KIE-WA.271.6.2020
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00 08.12.2020 16.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 16.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.12.2020
KIE-WA.271.5.2020
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-03, godzina 10:00 25.11.2020 03.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020
Unieważnienie postępowania 04.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.12.2020
KIE-WA.271.4.2020
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-11-19, godzina 10:00 10.11.2020 19.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.11.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. 13.11.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2020 r. 13.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 19.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.11.2020
Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2 i 3 02.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.12.2020
KIE-WA.271.3.2020
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-10-16, godzina 10:00 07.10.2020 16.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.10.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2020 r. 13.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 16.10.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1 22.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie 2 22.10.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.11.2020
KIE-WA.271.2.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00 02.09.2020 17.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.09.2020
Odpowiedzi na pytania z 09.09.2020 r. 10.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.09.2020
562098-N-2020
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-07-23, godzina: 10:00 15.07.2020 23.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.07.2020
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia z dnia 16.06.2020 r. 17.07.2020
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 16.07.2020 r. - korekta nazwy 20.07.2020
Informacja z otwarcia ofert 24.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.08.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.08.2020
619417-N-2019
Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-19, godzina: 10:00 06.11.2019 19.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 14.11.2019 r. 14.11.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 12.11.2019 r. 15.11.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy oprogramowanie 15.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.12.2019
613140-N-2019
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2019-11-04, godzina: 10:00 22.10.2019 04.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 23.10.2019 r. 23.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 24.10.2019 r. 24.10.2019
Zmiany do SIWZ 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 28.10.2019 r. 28.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. 30.10.2019
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.10.2019 r. - nr 2 30.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 04.11.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019
Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 26.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2019
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Kielcach
Autor najnowszej informacji: Ewa Bujak-Gajos
Publikujący najnowszą informację: Aneta Łyżwa
Publikacja najnowszej informacji: 03.10.2023 12:02
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry