Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.1.2024
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00213552/01 z 21.02.2024 r. 13.03.2024 29.02.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 21.02.2024
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Plik w formacie PDF 21.02.2024
Załącznik nr 1 do OPZ – LOGO Zamawiającego. Plik w formacie PDF 21.02.2024
Załącznik nr 1 do OPZ – LOGO Zamawiającego.Plik w formacie JPG 21.02.2024
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.Plik w formacie PDF 21.02.2024
Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół odbioru. Plik w formacie PDF 21.02.2024
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Plik w formacie DOC 21.02.2024
Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów. Plik w formacie DOCX 21.02.2024
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Plik w formacie DOCX 21.02.2024
Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Ofertowy. Plik w formacie DOCX 21.02.2024
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plik w formacie PDF 29.02.2024
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie PDF 29.02.2024
Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie www. Plik w formacie PDF 13.03.2024
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.03.2024
Publikacja najnowszej informacji: 13.03.2024 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry