Aktualne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BST-WAD.2720.4.2023
Dostawa artykułów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 22.02.2023 02.03.2023
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF. 22.02.2023
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Plik w formacie DOC 22.02.2023
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Plik w formacie DOCX 22.02.2023
BST-WAD.2720.26.2022
Zakup i dostawa laptopów wraz z akcesoriami i uniwersalnych stacji dokujących dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 25.11.2022 02.12.2022
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF. 25.11.2022
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Plik w formacie DOCX 25.11.2022
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Plik w formacie DOCX 25.11.2022
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. Plik w formacie DOCX 25.11.2022
BST-WAD.2720.19.2022
Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 16.11.2022 23.11.2022
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF. 16.11.2022
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy. Plik w formacie DOCX. 16.11.2022
Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Plik w formacie DOCX. 16.11.2022
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. Plik w formacie DOCX. 16.11.2022
BST-WAD.2720.17.2022
Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części. 03.11.2022 15.11.2022
Zapytane ofertowe. Plik w formacie PDF. 03.11.2022
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Plik w formacie DOCX 03.11.2022
Załącznik nr 2 Formularz cenowy - streamer. Plik w formacie DOCX 03.11.2022
Załącznik nr 3 Formularz cenowy - UPS_baterie. Plik w formacie DOCX 03.11.2022
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia-streamer. Plik w formacie DOCX 03.11.2022
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia - UPS_baterie. Plik w formacie DOCX. 03.11.2022
Modyfikacja zapytania ofertowego. Plik w formacie PDF. 09.11.2022
Załącznik nr 2 Formularz cenowy cz. I - zmieniony. Plik w formacie DOCX 09.11.2022
Załącznik nr 3 Formularz cenowy - cz. II - zmieniony. Plik w formacie DOCX 09.11.2022
BST-WAD.2720.12.2022
Organizacja wycieczki Białystok - Kotlina Kłodzka dla pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku 09.08.2022 17.08.2022
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF. 09.08.2022
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Plik w formacie DOCX 09.08.2022
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Plik w formacie DOCX 09.08.2022
Załącznik nr 3 Formularz cenowy. Plik w formacie DOCX 09.08.2022
BST-WAD.2720.9.2022
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 18.07.2022 26.07.2022
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF. 18.07.2022
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia. Plik w formacie DOCX. 18.07.2022
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy. Plik w formacie DOCX 18.07.2022
Załącznik nr 3. Formularz cenowy. Plik w formacie DOCX. 18.07.2022
BST-WAD.2720.7.2022
Zakup i dostawa 4 szt. monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 05.05.2022 13.05.2022
Zapytanie ofertowe. Plik w formacie PDF 05.05.2022
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Plik w formacie DOC. 05.05.2022
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Plik w formacie DOC. 05.05.2022
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. Plik w formacie DOC. 05.05.2022
BST-WAD.2720.16.2021
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Urzędu Statystycznego w Białymstoku 09.11.2021 17.11.2021
Zapytanie ofertowe 09.11.2021 09.11.2021
Załącznik nr.1 - Formularz ofertowy 09.11.2021
Załącznik nr.2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 09.11.2021
Wyjaśnienie 15.11.2021
BST-WAD.2720.15.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 26.10.2021 03.11.2021
Załącznik nr.1 - Formularz ofertowy 26.10.2021
Załącznik nr.2 - Formularz cenowy 26.10.2021
Załącznik nr.3 - Opis przedmiotu zamówienia 26.10.2021
Zapytanie ofertowe 26.10.2021 26.10.2021
BST-WAD.271.3.2021
Zakup i dostawa 35 laptopów wraz z akcesoriami oraz 35 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 22.06.2021 02.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.06.2021
Załącznik 1a do SWZ - FORMULARZ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY 22.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 22.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 22.06.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - WYKAZ DOSTAW 22.06.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 22.06.2021
Załącznik nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 22.06.2021
Załącznik nr 8 do SWZ - OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA 22.06.2021
Załącznik nr 3 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 22.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY NOWY 23.06.2021
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 25.06.2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 25.06.2021
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY II 28.06.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 02.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 02.07.2021
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.07.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor najnowszej informacji: Małgorzata Skłodowska (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący najnowszą informację: Edyta Kalwajtys (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 22.02.2023
Publikacja najnowszej informacji: 22.02.2023 11:46
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry