Aktualne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BST-WAD.271.3.2021
Zakup i dostawa 35 laptopów wraz z akcesoriami oraz 35 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 22.06.2021 02.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.06.2021
Załącznik 1a do SWZ - FORMULARZ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY 22.06.2021
Załącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 22.06.2021
Załącznik nr 4 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 22.06.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - WYKAZ DOSTAW 22.06.2021
Załącznik nr 6 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 22.06.2021
Załącznik nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 22.06.2021
Załącznik nr 8 do SWZ - OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA 22.06.2021
Załącznik nr 3 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 22.06.2021
Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY NOWY 23.06.2021
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 25.06.2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 25.06.2021
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY II 28.06.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 02.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 02.07.2021
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.07.2021
BST-WAD.271.2.2021
Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim – część 2 08.06.2021 16.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- WYKLUCZENIE I SPEŁNIENIE WARUNKÓW 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI I 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI II 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI III 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI IV 08.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 08.06.2021
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 14.06.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ-FORMULARZ OFERTOWY (wersja poprawiona) 14.06.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 16.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 16.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 18.06.2021
BST-WAD.271.1.2021
Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim 17.03.2021 26.03.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1-2 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI I 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI II 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI III 17.03.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI IV 17.03.2021
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 17.03.2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 17.03.2021
Wyjaśnienie SWZ 22.03.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 26.03.2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.03.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.04.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor najnowszej informacji: Małgorzata Skłodowska
Publikujący najnowszą informację: Edyta Kalwajtys
Wytworzenie najnowszej informacji: 02.07.2021
Publikacja najnowszej informacji: 22.06.2021 15:15
Sprawdź historię zmian
Do góry