Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Kadr i Szkolenia

30.11.2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

Operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Kadr i Szkolenia 

 

Wymiar etatu: 3/4 etatu, umowa o pracę na okres próbny 


Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
                                                  ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

Wymagania konieczne:  

 • wykształcenie: średnie,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność organizacyjna.

Wymagania dodatkowe:  

 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

 Zakres zadań:

 • obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów SEOD związana z realizowaniem zadań dotyczących organizacji szkoleń tj. ustalanie nazwisk uczestników, prowadzenie rejestru zrealizowanych szkoleń  i konferencji oraz podsumowanie ich wyników,
 • aktualizacja w systemie elektronicznego obiegu dokumentów SEOD rejestracji szkoleń
  i konferencji oraz wysyłka odpowiedzi do GUS,
 • pomoc przy obsłudze komputerowego systemu kadrowego SOFTUS w zakresie wprowadzania absencji pracowników,
 • pomoc przy prowadzeniu elektronicznej ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem pracy
  w godzinach nadliczbowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Dokumenty oraz oświadczenie należy składać w terminie do 3 grudnia  2020 r.

Na adres:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

50-950 Wrocław

ul. Oławska 31

Z dopiskiem - Oferta nr 1/15/2020

Kandydat zakwalifikowany zostanie powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru. 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 5. Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

 

 1. Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (71) 37 16 416

 

W związku   z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolite Polskiej stanu epidemii, w naborze na wolne  stanowisko (w zakresie stawienia się do siedziby Urzędu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa. Kandydat biorący udział w naborze zobowiązany jest stosować się do wymogów w zakresie wprowadzonych procedur i ograniczeń reżimu  sanitarnego obowiązującego w Urzędzie tj.

 1. po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce dostępnym przy portierni środkiem do dezynfekcji;
 2. na terenie Urzędu należy mieć zasłonięte usta oraz nos za pomocą np. maseczki lub przyłbicy, oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 metra.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor informacji: Karolina Morawska
Publikujący informację: Wojciech Szpakowski
Wytworzenie informacji: 30.11.2020
Publikacja informacji: 07.01.2021 12:55
Aktualizacja informacji: 07.01.2021 12:55
Sprawdź historię zmian
Do góry