Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Numer oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
Ogłoszenie z 31 grudnia 2018 r.
1/27/2018 główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
11.01.2019 Wyniki naboru główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
Ogłoszenie z 7 grudnia 2018 r.
1/26/2018 główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
19.12.2018 Wyniki naboru główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
Ogłoszenia z 24 listopada 2018 r.
1/25/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
07.12.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
1/24/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
04.12.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
Ogłoszenie z 7 listopada 2018 r.
1/23/2018 główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
23.11.2018 Wyniki naboru główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
Ogłoszenie z 4 października 2018 r.
1/22/2018 referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
15.10.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
Ogłoszenia z 11 września 2018 r.
1/21/2018 samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
24.09.2018 Wyniki naboru samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
2/20/2018 starszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
24.09.2018 Wyniki naboru starszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
1/19/2018 administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
24.09.2018 Wyniki naboru administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
1/18/2018 referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
21.09.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
Ogłoszenie z 29 sierpnia 2018 r.
1/17/2018 specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.09.2018 Wyniki naboru specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 9 sierpnia 2018 r.
1/16/2018 główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
29.08.2018 Wyniki naboru główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
Ogłoszenie z 7 sierpnia 2018 r.
1/15/2018 referendarz statystyk ds. rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
27.08.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk ds. rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Wydziale Organizacji i Rejestrów
Ogłoszenie z 3 sierpnia 2018 r.
1/14/2018 radca prawny ds. obsługi prawnej na samodzielnym stanowisku pracy
23.08.2018 Wyniki naboru radca prawny ds. obsługi prawnej na samodzielnym stanowisku pracy
Ogłoszenia z 6 lipca 2018 r.
1/13/2018 starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
20.07.2018 Wyniki naboru starszy inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
1/12/2018 specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
19.07.2018 Wyniki naboru specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Ogłoszenie z 14 czerwca 2018 r.
1/11/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
26.06.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 26 kwietnia 2018 r.
1/10/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.05.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 24 kwietnia 2018 r.
1/9/2018 samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
08.05.2018 Wyniki naboru samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
Ogłoszenie z 19 kwietnia 2018 r.
1/8/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
08.05.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 11 kwietnia 2018 r.
1/7/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.04.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
Ogłoszenie z 27 marca 2018 r.
1/6/2018 specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
06.04.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
Ogłoszenie z 17 marca 2018 r.
1/5/2018 samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
28.03.2018 Wyniki naboru samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
Ogłoszenie z 28 lutego 2018 r.
1/4/2018 specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
09.03.2018 Wyniki naboru specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
Ogłoszenie z 21 lutego 2018 r.
1/3/2018 samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
03.03.2018 Wyniki naboru samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów
Ogłoszenie z 20 stycznia 2018 r.
1/2/2018 referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu
30.01.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu
Ogłoszenie z 19 stycznia 2018 r.
1/1/2018 referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
29.01.2018 Wyniki naboru referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Renata Troszczyńska
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 24.01.2023 11:14
Aktualizacja najnowszej informacji: 24.01.2023 11:14
Sprawdź historię zmian
Do góry