Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Informatyk do spraw: utrzymania środowiska IT w zakresie I linii wsparcia technicznego oraz serwisu sprzętu informatycznego Wydział Informatyki

01.02.2023

Liczba stanowisk: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21

Osoba na tym stanowisku:

  • Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linia wsparcia technicznego IT w tym: bezpośrednie wsparcie użytkownika IT, podejmowanie i opisywanie zgłoszeń w środowisku wspomagającym proces zarządzania incydentami - SerwisDesk, obsługa zgłoszeń prowadzenie diagnozy i stosowanie znanych rozwiązań, przekazywanie wstępnie zdiagnozowanych problemów na II linię wsparcia, administrowanie obiektami IT w usłudze Active Directory.
  • Prowadzenie całości prac związanych z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i jego eksploatacją w tym: konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania, utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń IT, administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną.
  • Prowadzenie prac związanych z diagnozowaniem, naprawą, monitorowaniem usług serwisowych oraz sprzętu komputerowego w tym: diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego, prowadzenie wewnętrznego serwisu sprzętu informatycznego, w tym m.in.: demontaż i montaż podzespołów, wymiana komponentów, opiniowanie zasadności i proponowanie sposobów napraw, ocena i opis uszkodzeń oraz przygotowanie urządzeń do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie ewidencji w przedmiotowym zakresie.
  • Współudział w prowadzonych pracach związanych z nabywaniem w trybie zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w tym: prowadzenie analizy rynku w zakresie zaspakajania potrzeb IT, wynikających z realizacji zadań statutowych Urzędu, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia sprzętu informatycznego, udział w komisjach przetargowych dot. zakupu sprzętu informatycznego, prowadzenie analizy oraz oceny ofert, sporządzanie rekomendacji w obszarze IT dot. wyboru najtrafniejszej oferty.
  • Prowadzenie bazy konfiguracji (CMDB) z wykorzystaniem środowiska informatycznego LOG System w tym: aktualizacja bazy w oparciu o zgłaszane w Service Desk wnioski o przemieszczenia, analiza bazy w zakresie poprawności i aktualności danych, uzupełnianie/usuwanie rekordów bazy o nowe/zlikwidowane obiekty IT, monitowanie użytkowników w zakresie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przemieszczania sprzętu IT niezgodnie z procedurami.
  • Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem środkiem trwałym obszaru informatycznego w tym: przeprowadzanie analiz, opiniowanie przydatności użytkowania eksploatowanego sprzętu informatycznego, klasyfikacja wyeksploatowanego sprzętu informatycznego w zakresie dalszego użytkowania, zdjęcia ze stanu użytkowania, likwidacji, prowadzenie dokumentacji zużycia w cyklu życia produktu IT, wnioskowanie o wycofanie z eksploatacji obiektu IT, udział w komisjach likwidacyjnych.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 01.02.2023 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry