Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dozorca na terenie Oddziału w Ciechanowie (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

14.12.2022

Urząd Statystyczny w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko:

DOZORCA

na terenie Oddziału w Ciechanowie – 1 etat


Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat i status pracownika państwowego,
 • stabilne warunki pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwości dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

Ochronę i nadzór nad bezpieczeństwem siedziby Oddziału Urzędu Statystycznego w Ciechanowie, w tym:

 • pełnienie dyżurów w sposób zapewniający skuteczny poziom i ochronę mienia Oddziału przed włamaniem, kradzieżą i inną szkodą, 
 • dokonywanie cyklicznych obchodów sprawdzających w obiekcie i jego otoczeniu, ewidencjonowanie informacji o przebiegu dyżuru, w tym o godzinach odbytych obchodów,
 • bieżące monitorowanie stanu obiektu, sprawdzanie stanu zaplombowanych pomieszczeń,
 • zamykanie drzwi wejściowych do budynku oraz bram wjazdowych na posesję Urzędu, włączanie i obsługa systemu alarmowego,
 • prowadzenie rejestru wydawanych i odbieranych kluczy do pomieszczeń.
 • kontrolowanie zgodności nazwisk pracowników przebywających w obiekcie po godzinach pracy z wykazem osób pracujących po godzinach (zatwierdzonym przez kierownika oddziału),
 • powiadamianie właściwych służb miejskich oraz kierownika Oddziału w przypadku zaistnienia wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu chronionego obiektu.
 • Utrzymanie czystości na terenie posesji: 
 • zapewnienie bezpiecznego stanu ciągów komunikacyjnych, w tym: zamiatanie, usuwanie śniegu, posypywanie lodu piaskiem lub solą,
 • konserwacja terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie krzewów, podlewanie roślin).

Od kandydatów oczekujemy:

 • motywacji do pracy,
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy,
 • komunikatywności.

Oferty: CV, list motywacyjny z oświadczeniem* zamieszczonym poniżej 
prosimy przesłać do 21 grudnia 2022 r. na adres: 

lub
Urząd Statystyczny w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów, parter pokój 103 (sekretariat)

Decyduje wpływ aplikacji do Urzędu składanych osobiście lub e-mailowo. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Dominika Woźniak-Kaliszewska
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 14.12.2022 14:49
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:30
Sprawdź historię zmian
Do góry