Udostępnianie danych statystycznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym
 2. złożenie pisemnego zamówienia

Urząd Statystyczny w Krakowie 
31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3
e-mail: ,
faks: (+48) 12 36 10 192

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub konkretny wskaźnik,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej.

Przyjmowane są zamówienia na:

 • niepublikowane dane statystyczne,
 • dane z rejestru REGON,
 • rozszerzony zakres rejestru TERYT - systemy SIMC, BREC i NOBC.
Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

 
Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 773) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny
 • równoczesny
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych jednostkowych identyfikowalnych dla innych celów jest zabronione, chroni je tajemnica statystyczna (art. 10 ustawy).

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu
w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Krakowie
Autor informacji: Maria Konieczkowska
Publikujący informację: Maria Konieczkowska
Publikacja informacji: 31.07.2019 14:23
Aktualizacja informacji: 04.08.2023 10:53
Sprawdź historię zmian
Do góry