Dostępność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Dane kontaktowe do koordynatora dostępności w Urzędzie znajdują się na BIP w linku: koordynator dostępności

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  • przynieść pismo do kancelarii (pokój 12 na I piętrze przy windach)
  • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:
  • zadzwonić lub wysłać SMS pod numer 609 960 850
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7.00 do 15.00

Na stanowisku obsługi klienta (pokój 12 na I piętrze przy windach) oraz w bibliotece (pokój 13) i sali konferencyjnej (pokój 11/8) są zamontowane pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.

Osoby głuche mogą zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zrealizujemy ją w ciągu 3 dni roboczych.


Informacje o Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy w polskim języku migowym (PJM)
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy należy do jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Głównym zadaniem Urzędu jest realizacja spisów powszechnych i innych badań statystycznych.

Najpierw zbieramy, gromadzimy, opracowujemy i analizujemy dane statystyczne, a następnie udostępniamy wynikowe informacje statystyczne.

Naszą specjalizacją jest statystyka rynku pracy. Wykonujemy specjalistyczne zadania ogólnokrajowe w tym obszarze. Prowadzimy badania na terenie całego kraju z zakresu m.in. pracujących w gospodarce narodowej, wynagrodzeń w gospodarce narodowej, popytu na pracę, czasu pracy, kosztów pracy, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy.

Wykonujemy badania i analizy ważne z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, administracją rządową lub samorządową. Wspieramy informacyjnie jednostki samorządu terytorialnego.

Obsługujemy 2 krajowe rejestry urzędowe:

  • podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • podziału terytorialnego kraju TERYT.

Prowadzimy też edukację statystyczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Informacje o Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)


Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Stella Cicha
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 31.01.2022 13:59
Aktualizacja informacji: 29.12.2022 08:09
Sprawdź historię zmian
Do góry