Hackathon GUS - ShowMeData I edycja

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


ShowMeData - Hackathon GUS
14-15 kwietnia 2018 r.

 

Od 14 do 15 kwietnia 2018 r. -  w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, przy al. Niepodległości 208 w Warszawie - zostanie zorganizowany Hackathon „Show Me Data”, trwający nieprzerwanie przez 36 godzin.

Organizatorem Hackathonu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.


Głównym celem, jaki stawiają przed sobą organizatorzy Hackathonu, jest promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz zachęcenie młodych użytkowników do korzystania z oferty informacyjnej GUS i EUROSTAT’u.


Do udziału w Hackathonie zapraszamy 2-4 osobowe zespoły studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Przewidujemy uczestnictwo maksymalnie 60 osób. Rejestracja internetowa rozpocznie się 12 marca 2018 r. i zakończy się 12 kwietnia 2018 r. Organizator dopuszcza możliwość rejestracji Uczestników w siedzibie GUS, w dniu rozpoczęcia Hackathonu.

 

Na stronie internetowej Hackathonu udostępniony jest formularz elektroniczny, za pomocą którego kapitanowie mogą zgłosić swoje zespoły do konkursu. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem Hackathonu oraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie poinformujemy za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Hackathonu.

Udział w Hackathonie jest bezpłatny. Zespoły będą pracować na własnym sprzęcie i oprogramowaniu. Organizator ze swojej strony zapewnia miejsce do pracy, dostęp do Internetu, catering oraz strefę wypoczynku.


Zadaniem postawionym przed zespołami jest stworzenie prototypu aplikacji mobilnej adresowanej do młodzieży w wieku 12-15 lat, wykorzystującej dane statystyczne i oferującej funkcję rzeczywistości rozszerzonej. Prototyp aplikacji powinien zawierać elementy e-learningu i grywalizacji.  Aplikacja powinna działać na urządzeniach mobilnych, tj. na smartfonach i tabletach, pod systemem operacyjnym Android lub iOS. Spodziewamy się otrzymać aplikację obsługiwaną intuicyjnie, z atrakcyjną grafiką, rozwijającą zainteresowania i statystyczne kompetencje cyfrowe młodzieży.


W czasie trwania Hackathonu obecni będą mentorzy i pracownicy statystyki publicznej. Ich zadaniem jest służenie uczestnikom wsparciem merytorycznym.


Efekty prac zespołów oceni jury, w skład którego wejdą eksperci z  dziedziny informatyki i statystyki. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia, po 5 tys. zł każde.


Zwycięski prototyp aplikacji mobilnej będzie oficjalną statystyczną aplikacją, promowaną i udostępnianą bezpłatnie przez GUS.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Hackathonu, w tym regulamin Hackathonu dostępne są na stronie internetowej hackathon.stat.gov.pl.

 

Pytania dotyczące Hackathonu prosimy kierować na adres:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Lech-Zakrzewska (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.03.2018
Publikacja informacji: 09.03.2018 16:29
Aktualizacja informacji: 02.05.2018 14:28
Sprawdź historię zmian
Do góry