Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 30.04.2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.05.2017

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.

 

 

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.05.2017
Publikacja informacji: 11.05.2017 17:30
Sprawdź historię zmian
Do góry