Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:rejestr regon

Treści 20

1.
14.01.2019 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 31.12.2018 r....
2.
07.01.2019 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON - grudzień 2018...
3.
07.12.2018 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON - listopad 2018...
4.
04.12.2018 - Uruchomienie Portalu API GUS...
5.
11.10.2018 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 30.09.2018 r....
6.
13.04.2018 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności - stan na 31.03.2018 r....
7.
08.01.2018 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON - stan na 31.12.2017 r....
8.
14.11.2017 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON stan na 31.10.2017 r....
9.
07.07.2017 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności wg stanu na 30.06.2017 r....
10.
12.06.2017 - Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.05.2017 r....
11.
11.05.2017 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich...
12.
14.04.2017 - Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne...
13.
10.04.2017 - Tablice miesięczne dotyczące podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) - wg stanu na 31.03.2017 r....
14.
10.03.2017 - Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich...
15.
Składanie wniosków - aktualizacja danych
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Składanie wniosków - aktualizacja danych
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 2021 poz. 955) podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonej działalności. Wpis, zmiana lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON: Przedsiębiorców...
16.
Podmioty i dane objęte rejestrem
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Podmioty i dane objęte rejestrem
Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. W rejestrze są ujmowane...
17.
Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana w wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych...
18.
Informacje ogólne
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Informacje ogólne
UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON - prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - są BEZPŁATNE. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1...
19.
Statystyki udostępnień informacji
Działalność statystyki publicznej / Rejestr REGON / Interfejsy API - Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową / Statystyki udostępnień informacji
Statystyki udostępnień informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON...
20.
Rejestr REGON
RODO / Klauzule informacyjne / Rejestr REGON
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE REGON W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...
Do góry