Porozumienie partnerskie Główny Urząd Statystyczny - Uniwersytet Łódzki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.01.2016

W dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy:

  • Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Janusza Witkowskiego, Prezesa GUS,
  • a Uniwersytetem Łódzkim, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-społecznych. Współpraca będzie realizowana w następujących obszarach:

  • inicjowanie i prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych;
  • monitorowanie zachodzących procesów ekonomicznych;
  • prognozowanie zjawisk gospodarczych;
  • działalności publikacyjno-informacyjnej;
  • praktyk studenckich;
  • prowadzenie wspólnych zajęć dydaktycznych i warsztatów;
  • podejmowanie działań popularyzatorskich i promujących dorobek naukowy Uniwersytetu oraz zasoby informacyjne statystyki publicznej.
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 28.01.2016
Publikacja informacji: 28.01.2016 13:22
Sprawdź historię zmian
Do góry