Porozumienie partnerskie zawarte pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Województwem Opolskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.12.2014

Porozumienie zostało podpisane przez:

  • ze strony Województwa Opolskiego przez Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopkę,
  • ze strony Głównego Urzędu Statystycznego - Prezesa GUS Janusza Witkowskiego.

Działania stron w ramach Porozumienia obejmują w szczególności:

  • inicjowanie oraz realizację kompleksowych projektów lub działań dotyczących monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i ewaluacji polityki rozwoju,
  • współpracę w zakresie systemu monitorowania realizacji strategii i programów wdrażanych przez Województwo Opolskie,
  • współpracę w zakresie budowy systemów informacji przestrzennej i regionalnej w województwie opolskim,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych oraz prognoz społeczno-gospodarczych województwa opolskiego, w tym poprzez organizację konferencji, szkoleń, seminariów i wspólne publikacje,
  • podejmowanie działań popularyzatorskich promujących zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.12.2014
Publikacja informacji: 11.12.2014 15:53
Aktualizacja informacji: 11.12.2014 15:59
Sprawdź historię zmian
Do góry