Likwidacja/sprzedaż majątku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o posiadaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Znak sprawy: WRO-WA.2215.8.2023

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - samochód osobowy

Znak: WRO-WA.2215.3.2021

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - smartfony

Znak sprawy: WRO-WA.2215.3.2022
 

Informacja dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego

Wrocław, dnia 04.08.2022 r.

Znak sprawy: WRO-WA.2215.4.2022

Panie/Panowie
Dyrektorzy
Urzędów Statystycznych
CBS
CIS
ZWS

dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego

Urząd Statystyczny we Wrocławiu działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.), Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym nabyciem składników rzeczowych majątku, wykazanych w załączniku, proszę o przekazanie w terminie do dnia 09.08.2022 roku pisemnych wniosków zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., na adres e-mailowy sekretariatu Urzędu: .

Dodatkowych informacji udziela Pani Emilii Rapciaktel. 76 8665 245, e-mail:

Brak zgłoszeń do dnia 09.08.2022 roku będziemy traktować jako brak zainteresowania naszą ofertą.

Ogłoszenie dotyczące możliwości dokonania zakupu zużytych składników rzeczowych
 majątku przeznaczonych do likwidacji

Wrocław, dnia 01.06.2022 r.

Znak sprawy: WRO-WA.2215.2.2022.

Państwowe jednostki budżetowe


dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku przeznaczonych do likwidacji

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn.zm.), Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym nabyciem składników rzeczowych majątku, wykazanych w załączniku, proszę o przekazanie w terminie do dnia 6 czerwca 2022 roku pisemnych wniosków zgodnie z§ 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., na adres e-mailowy sekretariatu Urzędu:

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gielicz tel. 74 8869 222, e-mail:

Brak zgłoszeń do dnia 06.06.2022 r. będziemy traktować jako brak zainteresowania naszą ofertą.

p.o. Dyrektora

Urzędu Statystycznego

we Wrocławiu

Halina Woźniak


Załącznik:

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu przeznaczonego do likwidacji

Pliki do pobrania

Wrocław, dnia 25.05.2022 r.

Znak sprawy: WRO-WA.2215.2.2022                             

     

Ogłoszenie dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku przeznaczonych do likwidacji.

              Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.), Urząd Statystyczny we Wrocławiu
informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku.

              W przypadku zainteresowania nieodpłatnym nabyciem składników rzeczowych majątku, wykazanych w załączniku, proszę
o przekazanie w terminie do dnia 30 maja 2022 roku pisemnych wniosków zgodnie z 
§ 38 ust.4 rozpodrządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 października 2019 r., na adres e-mailowy sekretariatu Urzędu: 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gielicz, tel. 74 88 69 222, e-mail: A.Gielicz@stat.gov.pl

              Brak zgłoszeń do dnia 30.05.2022r. będziemy traktować jako brak zainteresowania naszą ofertą.

Wrocław, dnia 03.02.2022 r.

Znak sprawy: WRO-WA.2215.1.2022.

Państwowe jednostki budżetowe

dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku przeznaczonych do likwidacji

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn.zm.), Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym nabyciem składników rzeczowych majątku, wykazanych w załączniku, proszę o przekazanie w terminie do dnia 7 lutego 2022 roku pisemnych wniosków zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., na adres e-mailowy sekretariatu Urzędu:

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gielicz tel. 74 8869 222, e-mail:

Brak zgłoszeń do dnia 07.02.2022 r. będziemy traktować jako brak zainteresowania naszą ofertą.

Pliki do pobrania

Wrocław, dnia 28.01.2022 r.

Znak sprawy: WRO-WA.2215.1.2022.

Jednostki Statystyki Publicznej

dot. bezpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku przeznaczonych do likwidacji

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.), Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym nabyciem składników rzeczowych majątku, wykazanych w załączniku, proszę o przekazanie w terminie do dnia 2 lutego 2022 roku pisemnych wniosków zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., na adres e-mailowy sekretariatu Urzędu:

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gielicz tel. 74 8869 222, e-mail:

Brak zgłoszeń do dnia 2.02.2022r. będziemy traktować jako brak zainteresowania naszą ofertą.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Publikujący informację: Rafał Kontowski
Publikacja informacji: 04.04.2024 14:21
Aktualizacja informacji: 05.04.2024 13:51
Sprawdź historię zmian
Do góry