Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań

09.03.2022

Liczba stanowisk: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

Osoba na tym stanowisku:

  • Gromadzi i przetwarza pierwotne dane statystyczne, w tym m. in.:
  • monitoruje spływ sprawozdań,
  • monituje jednostki, które nie zrealizowały obowiązku sprawozdawczego,
  • rejestruje w Portalu Sprawozdawczym lub systemie informatycznym badania danych ze sprawozdań wpływających w formie papierowej.
  • Kontroluje pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdania i materiały statystyczne wpływające do Urzędu,
  • prowadzi wyjaśnienia z podmiotami sprawozdawczymi.
  • Udziela sprawozdawcom informacji w zakresie prowadzonych badań statystycznych.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor informacji: Anna Matuszak-Cieślak
Publikujący informację: Daniel Koźmiński
Publikacja informacji: 09.03.2022 07:27
Aktualizacja informacji: 04.09.2023 11:27
Sprawdź historię zmian
Do góry